برای پرداخت هزینه ربات های خارجی بعد از توافق و مشخص شدن هزینه کلی از لینک زیر استفاده نمایید.